× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

آن بیست و سه نفر

نویسنده: احمد یوسف زاده

زمستان در دشت های خیس خوزستان همانقدر سرد است که تابستان در رمل های تشنۀ آنجا گرم. بادی استخوان سوز از روی نیزار می آمد. صورتم از سوز سرما سرخ و پوتین هایم از گل های چسبناک سنگین شده بود. شکمم از گرسنگی قار و قور می کرد. بی وعده، چشم به راه کسی بودم انگار؛ که از انتهای دشت باران خورده لندکروزی گل اندود نمایان شد که به سختی خودش را به سمت سنگرهای ما پیش می کشید. 


قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
آن بیست و سه نفر
آن بیست و سه نفر

لام

 مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ...

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ...

در محضر لاهوتیان کتابی‌ست درباره ی عجایب شگرف زندگی شیخ جعفر مجتهدی و وقایع اعجاب انگیزی که ایشان تجربه کرده اند.   بیشتر بخوان

لام

 داستان من

داستان من

55,000 تومان
 گشتی در موزه کمونیسم

گشتی در موزه کمونیسم

18,000 تومان
 سلام بر ابراهیم 1

سلام بر ابراهیم 1

9,500 تومان
 سلام بر ابراهیم 2

سلام بر ابراهیم 2

9,500 تومان