× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

سلوک به سوی صبح

نویسنده: هرمان هسه

تمام اندوه زندگی سراسر سرخوردگی‌ام، که از زمان بازگشت غریبانه‌ام از سلوک نافرجام به سوی صبح پیوسته بی‌ارزتر و از امید خالی‌تر شده بود، تمام تردیدهایم نسبت به خود و توان‌هایم، تمام اشتیاق حسرت‌بار و ندامت‌نشانم به زمان‌های خوش‌ پرباری که پشت سر داشتم، به‌صورت دردی جانکاه فزونی می‌گرفت و همچون درختی بلند می‌بالید، همچون کوهی سر بر می‌کشید، مرا کش می‌داد و اینها همه به تکلیف آن زمان من، یعنی تقریر تاریخ سلوک به‌سوی صبح و حلقه، ‌اشارتی بود. دیگر اصل کار در نظرم ارجی نداشت و لذت‌بخش نبود. آنچه در چشمم ارزشی داشت فقط امید بود به اینکه با این کار، و از برکت خدمتم به یادبود آن زمان تابناک، خود را اندکی پاک و از بند تعلق آزاد سازم و پیوندم را با حلقه و سرگذشت‌های گذشته تجدید کنم.

صفحه 68


قیمت: 8,000 تومان
پاکت خرید
سلوک به سوی صبح
سلوک به سوی صبح

لام

 «چون هرگز از رفتن بازت نداشته‌ام، تا ابد برایم بازمانده‌ای.»

«چون هرگز از رفتن بازت نداشته‌ام، تا ابد برایم بازمانده‌ای.»

سرنوشت مالده لائوریس نزدیکیِ بسیاری به شعر لاشه‌ی بودلر دارد. شعری که به گفته‌ی ریلکه بدون آن، تمام پیشرفت هنر به سوی بیان عینی نمی‌توانست آغاز گردد. او وظیفه داشت که در آن چیز هولناک، که فقط و فقط نفرت‌انگیز است، وجودی را ببیند که در میان همه‌ی موجودات مشترک است، بی‌آنکه گزینش و طردی در کار باشد. بیشتر بخوان

لام

 هشت کتاب 

هشت کتاب 

15,000 تومان
 اولین تماس تلفنی از بهشت

اولین تماس تلفنی از بهشت

27,500 تومان
 زنان دشتان و جنون ماهانه

زنان دشتان و جنون ماهانه

12,500 تومان
 بهار برایم كاموا بیاور

بهار برایم كاموا بیاور

16,000 تومان