× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

سن پترزبورگ موزیکانچی دارد

نویسنده: علی اكبر شیروانی

طریقه ضیافت کردن آنها این نوع است که بر چند قسم ضیافت مصطلح است. قسم اول این است که میزبان جمعی مردان و زنان را وعده خواسته، در خانه خود اساس عشرت و صحبت برپا می‌کند و وعده چنین می‌خواهد که در فلان ساعت باید شما به خانه من آمده باشید. همان ساعتی را که گفته است خلق می‌روند و جمعیت می‌شود. زنان از سر تا حد پستان نمایان، مردان تمام سربرهنه در اتاق‌ها و مکان‌ها داخل یکدیگر قدری راه می‌روند، قدری روی کرسی‌ها و صندلی‌ها می‌نشینند چای صرف می‌کنند، قدری با یکدیگر رقص می‌کنند، پاره‌ای صحبت می‌دارند تا قدری که از شب گذشت میزی در کمال آراستگی برپا کرده، از همگی زنان و مردان رفته، در سر میز نشسته، غذا و شراب صرف می‌نمایند و بعد برخاسته، قدری توقف می‌نمایند و صحبت می‌دارند، آن وقت هر یک به جا و مکان خود روانه می‌شوند – این عمده ضیافت ایشان است.

صفحه 111


قیمت: 19,000 تومان
پاکت خرید
سن پترزبورگ موزیکانچی دارد
سن پترزبورگ موزیکانچی دارد

لام

 حمد خدا همه‌چیز را داریم

حمد خدا همه‌چیز را داریم

روایت یک سفر زیارتی از طبس تا کاظمین و از بوشهر تا مدینه، آن هم با نگاه زنی اشرافی از زنان دربار قاجار، سفرنامه­ای متفاوت با نام «سه روز به آخر دنیا» را پدید آورده است. بیشتر بخوان

لام

 سن عقل

سن عقل

(تمام شد)
 سنگ نبشته ای برای گور یک جاسوس

سنگ نبشته ای برای گور یک جاسوس

22,500 تومان
 همسر خاموش

همسر خاموش

25,000 تومان
 شمشیر ابدی

شمشیر ابدی

24,500 تومان