× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

سوژه لاکانی

نویسنده: بروس فینک

جلسه روانکاوی همیشه با بیگانگی و جداسازی همراه است، زیرا روانکاوی‌شونده که می‌کوشد منسجم سخن بگوید، به‌عبارت دیگر به شیوه‌ای سخن بگوید که از نظر روانکاو «معقول باشد»، خود را بیگانه می‌سازد. او اینجا روانکاو را کانون کل معنا تلقی می‌کند، آن دیگری که معنای تمام گفته‌ها را می‌داند. روانکاوی‌شونده در تلاش برای معقول بودن پشت واژه‌هایی که می‌گوید می‌لغزد و محو می‌شود. به دلیل ماهیت زبان، این واژه‌ها همواره و به نحو اجتناب‌ناپذیری کمتر یا بیشتر از آن چیزی می‌گویند که روانکاوی‌شونده آگاهانه با انتخاب آنها قصد گفتنشان را دارد. معنا همواره مبهم، چندوجهی و در حال افشای چیزی است که شخص می‌خواهد پنهان بماند و چیزی را پنهان می‌کند که شخص قصد دارد بیان کند.

صفحه 143


قیمت: 35,000 تومان
پاکت خرید
سوژه لاکانی
سوژه لاکانی

لام

 پاییز فصل آخر سال است

پاییز فصل آخر سال است

گوشی را که برداشتم، گفت: «سلام لیلا خانم. امیر صالحی هستم. شماره‌ی شما را از ساغر گرفته‌ام.» گفت دارند یک روزنامه‌ی جدید درمی‌آورند. گفت هر روز سه صفحه‌ی فرهنگی دارند. یک صفحه‌اش ظهر می‌رود برای چاپ، دو صفحه‌اش عصر، گفت اگر فرصت دارم و اگر دوست دارم، یکشنبه عصر سری به‌شان بزنم. بیشتر بخوان

لام

 با هم همین و بس

با هم همین و بس

45,000 تومان
 آینه های دردار

آینه های دردار

16,000 تومان
 دختری كه رهایش كردی

دختری كه رهایش كردی

32,000 تومان
 من پیش از تو

من پیش از تو

(تمام شد)