× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

خاطرات صد درصد واقعی

نویسنده: شرمن الكسی

به کامپیوترت اعتماد نکن

امروز جدی‌جدی دلم هوای راودی را کرد. این بود که رفتم به اتاق کامپیوتر، یک عکس دیجیتالی از خودم در حال لبخند زدن گرفتم و برایش ایمیل کردم.

چند دقیقه بعد در جواب، یک عکس لخت از باسنش برایم ایمیل کرد.

هم خنده‌ام گرفت و هم غصه‌ام شد.

این راودی تا بخواهی خل و چل و بامزه و حال به‌هم‌زن بود. بچه‌های ریردان به قدری دلواپس نمره و ورزش و آینده‌شان بودند که بعضی وقت‌ها رفتارشان شبیه کاسب‌کارهای میانسال تودار بود. همان‌ها که تلفن همراه‌شان دائم به روده‌ی کوچک‌شان چسبیده.

اما راودی نطقه‌ی مقابل تودار بود. دقیقا از آن قماش بچه‌هایی بود که ماتحت لختش را (و هر چیز لخت دیگرش را) برای تمام دنیا ایمیل می‌کند

صفحه 151


قیمت: 37,000 تومان
پاکت خرید
خاطرات صد درصد واقعی
خاطرات صد درصد واقعی

لام

 تاریخ عشق

تاریخ عشق

او عشق به پدرم را به سرزندگی تابستان آشنایی‌شان نگه داشته است. زندگی را پس زده تا این کار را بکند. گاهی روزهای زیادی فقط با هوا و آب زنده است. بیشتر بخوان

لام

 احتمالا گم شده ام

احتمالا گم شده ام

14,000 تومان
 باغ آلبالو

باغ آلبالو

8,000 تومان
 شازده احتجاب

شازده احتجاب

12,500 تومان
 بگذار دنیای بزرگ بچرخد

بگذار دنیای بزرگ بچرخد

40,000 تومان