× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

تئوری انتخاب

نویسنده: ویلیام گلسر

آدم بیکاره ظرفیت و قابلیت دریافت عشق و محبت را دارد، توانمندی‌ای که برای شخصیت ضداجتماعی بیگانه است. او دست دارد مورد عشق و محبت قرار گیرد و حتا مهم‌تر از آن، دوست‌داشتنی باشد. برخلاف شخصیت ضداجتماعی، در برقراری رابطه و نگهداری آن مشکلی ندارد. البته به شرط آن‌که ادامه رابطه، نیازمند کار مشکلی مثل داشتن شغل نباشد. وقتی از او خواسته می‌شود کارهایی را انجام دهد که معمولا در یک رابطه صمیمی مثل رابطه زناشویی لازم است، وظیفه‌اش را انجام نمی‌دهد. اگر با چنین مردی ازدواج کنید، درواقع با کودکی که هرگز بزرگ نمی‌شود ازدواج کرده‌اید. اگر به او محبت کنید و رفتاری دوستانه داشته باشید، آن‌چنان قدرشناسی‌ای نشان می‌دهد که شما و والدینتان را فریب می‌دهد و فکر می‌کنید می‌تواند بخشی از محبت و دوستی شما را جبران کند؛ کاری که او هرگز نمی‌تواند انجام دهد، زیرا چیزی ندارد که بتواند به دیگران ببخشد.

صفحه 204

قیمت: 90,000 تومان
پاکت خرید
تئوری انتخاب
تئوری انتخاب

لام

 هوای نوجوانان را داشته باشیم

هوای نوجوانان را داشته باشیم

هوش هشتگانه‌ی گاردنر کتابی‌ست درباره‌ی توانایی‌ها و ضعف‌های انسانی و راه‌های استفاده درست از استعدادها و تقویت کاستی‌های ذهن را آموزش می دهد. بیشتر بخوان

لام

 پسری با پیژامه ی راه راه

پسری با پیژامه ی راه راه

32,000 تومان
 بار دیگرشهری كه دوست می داشتم

بار دیگرشهری كه دوست می داشتم

13,500 تومان
 زندگی نامه من

زندگی نامه من

40,000 تومان
 عشق روی پیاده رو

عشق روی پیاده رو

12,000 تومان