× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ادبیات مانوی

نویسنده: ابوالقاسم اسماعیل پور مهرداد بهار

نوشته های لاتینی

نوشته های نویسندگان لاتینی زبان درباره مانویان بسیار غیر علمی و دارای آگاهی های ناقص است. این نشان می‌دهد که نویسندگان مذکور از هیچ یک از منابع اصیل مانوی بهره نگرفته‌اند. البته اودیوس، اسقف اوزالوم در سده پنجم از دیگران مستثناست. او در مقاله «در ردَ مانی» نقل قول‌هایی از نوشته‌هایی مانی، از جمله رساله دوُبن و گنج زدگان، می‌آورد.


قیمت: 95,000 تومان
پاکت خرید
ادبیات مانوی
ادبیات مانوی

لام

 احتمالا گم شده‌ام

احتمالا گم شده‌ام

صدای زنگ تلفن ترتیب مغزم را میدهد. دستم را بیخودی طرفش دراز میکنم، تا قبل از این که مغزم روی تخت ولو شود، صداش را کم کنم…؛میرود وی پیغام گیر…؛ کیوان است. میخواهد بداند خانه هستم یا نه. جواب نمیدهم. سرم را که از روی بالش بلند میکنم، تازه میفهمم چه قدر سنگین است از لا به لای بخار توی سرم، به ساعت میز نگاه میکنم. ساعت ده است یا یازده یا دوازده؟ چه اهمیتی دارد؟ سعی میکنم دیشب را به خاطر بیاورم بیشتر بخوان

لام

 تاسیان

تاسیان

45,000 تومان
 تسلی بخشی های فلسفه

تسلی بخشی های فلسفه

32,000 تومان
 بارون درخت نشین

بارون درخت نشین

32,000 تومان
 پیامبر و دیوانه

پیامبر و دیوانه

50,000 تومان