× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مصاحبه با بزرگان تبلیغات

نویسنده: دنیس هیگینز و دیگران

آیا منظورتان از «راحت کنار نیامدن با زندگی» هم از جنبه‌ی اقتصادی است و هم فلسفی؟

منظورم جنبه‌ی فلسفی است. احساس می‌کنم بزرگ شدن در خانواده‌ای ثروتمند و مرفه، برای ایجاد انگیزه در افراد عادی چندان مناسب نیست. اگرچه که بزرگ شدن در فقر هم، بر بزرگ شدن در طبقه‌ی متوسط برتری ندارد، اما من بزرگ شدن در طبقه‌ی متوسط را بر بزرگ شدن در طبقه‌ی مرفه ترجیح می‌دهم.

پس در این صورت توصیه می‌کنید که نویسنده‌های شما هرچند وقت یک بار، در رستوران‌های «ارزان‌قیمت» غذا بخورند؟

من می‌گویم اگر شما گه‌گاهی به چنین رستوران‌هایی نروید، سخت در اشتباهید. هم از این نظر که خوب است بدانید که بسیاری از مردم هستند که نمی‌توانند ده دلار برای ناهار یا شام خود هزینه کنند و هم اینکه، متوجه شوید که غذای آنجا خیلی خوب است. ]خنده[‌

صفحه 44

قیمت: 5,500 تومان
پاکت خرید
مصاحبه با بزرگان تبلیغات
مصاحبه با بزرگان تبلیغات

لام

 پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

بیایید یک بار این کلمات را کنار هم بگوییم ، سرما و گرما، روشنی و تاریکی، روز و شب، نازکی و کلفتی، بلندی و کوتاهی، سبکی و سنگینی... یکبار دیگر آن‌ها را تکرار کنید. حالا به این موضوع فکر کنید چقدر برای فهمیدن هرکدامشان به دیگری نیاز داریم؟ برای فهمیدن روز به شب برای فهمیدن خوبی به بدی و برای  فهمیدن سبکی به سنگینی... جالب نیست؟  بیشتر بخوان

لام

 درباره مدیریت خود

درباره مدیریت خود

31,000 تومان
 برندسازی در 7 گام

برندسازی در 7 گام

45,000 تومان
 بازسازی جایگاه برند

بازسازی جایگاه برند

9,000 تومان
 اصول مهندسی بازاریابی

اصول مهندسی بازاریابی

28,000 تومان