× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

آینه در آینه

نویسنده: به انتخاب دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی

کوچه تاریک است.

بانگ پایی می شود نزدیک.

شاخه ای بر پنجره انگشت می ساید.

اشک باران می چکد بر شیشه تاریک.

من نشسته پیش آتش، در اجاقم همیمه می سوزد.

صفحه 94


قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
آینه در آینه
آینه در آینه

لام

 چهرۀ دیگر صادق هدایت

چهرۀ دیگر صادق هدایت

 مجموعه آثاری که صادق هدایت در بررسی و نگارش فرهنگ عامیانه ایرانیان نگاشته است در یک کتاب گردآوری شده و پاره‌ای از نوشته‌های آن هم برای نخستین بار به چاپ رسیده‌اند.  بیشتر بخوان

لام

 توده و قدرت

توده و قدرت

55,000 تومان
 پایان عصر قاجار

پایان عصر قاجار

22,000 تومان
 پریچهر

پریچهر

39,900 تومان
 مجموعه آثار شاملو (دفتر یكم)

مجموعه آثار شاملو (دفتر یكم)

165,000 تومان