× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

تصادف شبانه

نویسنده: پاتریک مودیانو

سعی می‌کنم یادم بیاید شب تصادف دیروقت توی میدان پیرامید چه می‌کردم. باید برای‌تان توضیح بدهم که آن وقت‌ها، هر بار از محله‌های سمت چپ ساحل بیرون می‌رفتم، احساس خوبی داشتم. انگار کافی بود از روی رود سن رد شوم تا از رخوتم بیرون بیایم. ناگهان برقی در آسمان دیدم. بالاخره داشت اتفاقی برایم می‌افتاد

صفحه 33

قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
تصادف شبانه
تصادف شبانه

لام

 گنگ محل

گنگ محل

بچه که بودم، مادرم به اتاق خوابم می‌آمد و برایم قصه می‌گفت. تشریفاتی که پیوسته بی‌هیچ تغییری اجرا می‌شد. من باید به بستر می‌رفتم و او پنج دقیقه‌ی بعد بهم ملحق می‌شد. هم‌زمان با صدای قدم‌هایش روی راه‌پله، می‌شنیدم که ساعت، نُه ضربه می‌نوازد. بیشتر بخوان

لام

 هنرمندانه بقاپید

هنرمندانه بقاپید

(تمام شد)
 قلب تغییر اجتماعی

قلب تغییر اجتماعی

11,500 تومان
 فوتبال علیه دشمن

فوتبال علیه دشمن

55,000 تومان
 عشق سال های وبا

عشق سال های وبا

42,000 تومان