فروغ فرخزاد مجموعه‌ی سروده‌ها

برگرفته از کتاب فروغ فرخزاد مجموعه‌ی سروده‌ها

یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

آن روزها

آن روزها رفتند

آن روزهای خوب

آن روزهای سالم سرشار

آن آسمان‌های پر از پولک

آن شاخساران پر از گیلاس

آن خانه‌های تکیه‌ داده در حفاظ سبز پیچک‌ها به یکدیگر

آن بام‌های بادبادک‌های بازیگوش

آن کوچه‌های گیج از عطر اقاقی‌ها

آن روزها رفتند

آن روزهایی کز شکاف پلک‌های من

آوازهایم، چون حبابی از هوا لبریز، می‌جوشید

چشمم به روی هرچه می‌لغزید

آن را چو شیر تازه می‌نوشید

گویی میان مردمک‌هایم

خرگوش ناآرامِ شادی بود

هر صبحدم با آفتاب پیر

به دشت‌های ناشناس جستجو می‌رفت

شبها به جنگل‌های تاریکی فرو می‌رفت

آن روزها رفتند

آن روزهای برفی خاموش

کز پشت شیشه، در اتاق گرم

هر دم به بیرون، خیره می‌گشتم

پاکیزه برف من، چو کرکی نرم

آرام می‌بارید

بر نردبام کهنه‌ی چوبی

بر رشته‌ی سست طناب رخت

بر گیسوان کاج‌های پیر

و فکر می‌کردم به فردا، آه

فردا:

حجم سفید لیز.

فروغ فرخ زاد

فروغ فرخ زاد

نویسنده: فروغ فرخزاد ناشر: شادان قطع: زركوب,وزیری نوع جلد: گالینگور قیمت: 35,000 تومان

میم

لام

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد ,
(تمام شد)

گزینه اشعار فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد ,
(تمام شد)

جاودانه ها (2)

مسعود زرگر ,
47,000 تومان

بانگ نی

امیرهوشنگ ابتهاج ,
45,000 تومان

سیاه مشق

امیرهوشنگ ابتهاج ,
(تمام شد)