میل بی‌نهایت قدرتمندی در انسان از چه نشات می‌گیرد؟

مروری بر کتاب انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم نوشتۀ جاناتان گلاور
نسرین ریاحی‌پور

سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

به غیر از دلایل ظاهری علاقۀ انسان به جنگ دلایل آزاردهنده تری نیز هست . این دلایل، دیدن مرگ از نزدیک، هیجان کشتن و نابود کردن و حس جنسی قدرتمندی است که با همه‌ی این عوامل مرتبط است. جنگ برای مردان، نزدیکترین چیز به احساس زایمان در زنان است : ورود به عرصۀ قدرت زندگی و مرگ. جنگ هم‌چون بالا زدن گوش‌ه­ای از پردۀ کائنات و سرک کشیدن به پشت آن است " . (گلاور ۱۳۹۲ : - ۱۱۴- 115)

انسانیت: تاریخ اخلاقی سدۀ بیستم همان‌گونه که از نامش برمی‌­آید به میزان پایبندی بشر به اخلاقیات می­‌پردازد. کتاب با زبانی ساده و دلچسب از امید واهی فیلسوفان و متفکران پیش از قرن بیست و سال‌­های ابتدایی آن به حرکت رو به جلوی انسان در زمینۀ اخلاق می‌گوید و ناامیدی جهان در انتهای این قرن. همه می‌­دانند که قتل عام‌­ها و جنگ­‌ها در دوران مورد نظر آن چنان گسترده بود که هرگز از خاطرۀ تاریخ زدوده نخواهد شد. در این کتاب گرچه خواننده با مجموعه­‌ای از رویدادها و تاریخ‌ها مواجه می­‌شود اما  کتابی تاریخی نمی‌خواند؛ بلکه مسئلۀ اصلی  ریشه‌یابی وقایعی است که تصویر می‌­شود. می توان از زبان آدم­‌هایی که تجربه زیستۀ خود را به عنوان قربانی و یا قربانی کننده بیان می­‌کنند و اجازه می‌­دهند درون­شان دیده شود، امیال و خواسته‌­های موجود انسانی را بیشتر شناخت. 

جاناتان گلاوردر این کتاب از انگیزه­‌های انسان به شرارت، جنگ، کشتار و... پرده بر می‌­دارد. او در ابتدا دیدگاه متفکران گوناگون را مطرح می­‌کند و سپس قصۀ آدم‌­هایی را می­‌گوید که اندیشه­‌های به ظاهر رهایی بخش مانند: کمونیسم و نازیسم زندگی شان را نابود کرده است و گروهی دیگر را نیز معرفی می­‌کند: کسانی که تنها تماشاگرانی آزاد بوده­‌اند و با سکوت خود در حالی که زندگی روزمره شان را ادامه می­‌دادند به زوال انسانیت یاری می‌­رساندند.

انسانیت: تاریخ اخلاقی سده‌ی بیستم با وجود مباحث فلسفی و جامعه شناسانۀ خود، برای عموم قابل فهم است. متن روان کتاب و لطافت داستان­‌های تلخ آن به کتاب های داستان می‌­ماند و بسیاری می‌­توانند از پس خوانش آن همزمان که می آموزند، لذت ببرند. 


میم

لام

انسان بی نقص

مایکل سندل ,
14,000 تومان

انسان خداگونه

یووال نوح هراری ,
(تمام شد)

انسان خردمند

یووال نوح هراری ,
110,000 تومان

تاریخ فلسفه ی‎ راتلج (جلد 4)

ج.اچ.آر. پارکینسون ,
(تمام شد)

تاریخ نو اعترافات و مکالمات

ماریا‌‌‌لوسیا جی , برک پالارس ,
50,000 تومان